Kontakt

Wyszukiwarka produktów

Lp Zastosowanie Wyrób Producent / skład Zgodność z normą Certyfikat Zdjęcie
1. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys granitowy 2-8 Baza Przeładunku Kruszyw PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0147
2. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys granitowy 8-16 Baza Przeładunku Kruszyw PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0147
3. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys granitowy 16-22 Baza Przeładunku Kruszyw PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0147
4. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo granitowe 0-31,5 Baza Przeładunku Kruszyw PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0147
5. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo kwarcytowe 0-63 Baza Przeładunku Kruszyw PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
6. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do zapraw Piasek 0-2 Baza Przeładunku Kruszyw PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13139
1454-CPR-0153
7. do betonu, do mieszanek bitumicznych Piasek granitowy płukany 0-2 Baza Przeładunku Kruszyw PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0147
8. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji, do podsypki kolejowej Tłuczeń kwarcytowy 31,5-63 Baza Przeładunku Kruszyw PN-EN 13043
PN-EN 13242
PN-EN 13450
1454-CPR-0152
9. do betonu, do mieszanek bitumicznych Żwir 2-8 Baza Przeładunku Kruszyw PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0150
10. do betonu, do mieszanek bitumicznych Żwir 8-16 Baza Przeładunku Kruszyw PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0150
11. do betonu, do mieszanek bitumicznych Żwir 16-32 Baza Przeładunku Kruszyw PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0149
12. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do zapraw Piasek 0-2 Czatolin PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13139
1454-CPR-0153
13. do betonu, do mieszanek bitumicznych Żwir 1-4 Czatolin PN-EN 12620
PN-EN 13043
Ocena zgodności w systemie 4
14. do betonu, do mieszanek bitumicznych Żwir 2-8 Czatolin PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0153
15. do betonu, do mieszanek bitumicznych Żwir 8-16 Czatolin PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0153
16. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do zapraw, do stabilizacji Piasek 0-2 Dworszowice PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13139
PN-EN 13242
1454-CPR-0146
17. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Żwir 2-8 Dworszowice PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0146
18. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Żwir 8-16 Dworszowice PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0146
19. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys granitowy 2-8 Graniczna PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0147
20. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys granitowy 8-16 Graniczna PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0147