Kontakt

Wyszukiwarka produktów

Lp Zastosowanie Wyrób Producent / skład Zgodność z normą Certyfikat Zdjęcie
21. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 8-11 Księginki PN-EN 12620
PN-EN 13043
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0143
22. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 8-16 Księginki PN-EN 12620
PN-EN 13043
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0143
23. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 11-16 Księginki PN-EN 12620
PN-EN 13043
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0143
24. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 16-22 Księginki PN-EN 12620
PN-EN 13043
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0143
25. do mieszanek bitumicznych Kliniec bazaltowy 4-31,5 Księginki PN-EN 13043 Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0143
26. do mieszanek bitumicznych Kruszywo bazaltowe 0-5 Księginki PN-EN 13043 Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0143
27. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo bazaltowe 0-16 Księginki PN-EN 13043
PN-EN 13242
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0143
28. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo bazaltowe 0-31,5 Księginki PN-EN 13043
PN-EN 13242
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0143
29. do stabilizacji Kruszywo bazaltowe 0-63 Księginki PN-EN 13242 Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0143
30. do mieszanek bitumicznych Piasek bazaltowy 0-2 Księginki PN-EN 13043 Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0143
31. do podsypki kolejowej Tłuczeń bazaltowy 31,5-50 Księginki PN-EN 13450 Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0143
32. do mieszanek bitumicznych, do podsypki kolejowej Tłuczeń bazaltowy 31,5-63 Księginki PN-EN 13043
PN-EN 13450
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0143
33. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo bazaltowe 0-31,5 Księginki I PN-EN 13043
PN-EN 13242
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0144
34. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo bazaltowe 0-63 Księginki I PN-EN 13043
PN-EN 13242
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0144
35. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 2-5 Księginki II PN-EN 12620
PN-EN 13043
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0145
36. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 2-5 płukany Księginki II PN-EN 12620
PN-EN 13043
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0145
37. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 2-8 Księginki II PN-EN 12620
PN-EN 13043
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0145
38. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 5-8 Księginki II PN-EN 12620
PN-EN 13043
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0145
39. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 5-8 płukany Księginki II PN-EN 12620
PN-EN 13043
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0145
40. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 8-11 Księginki II PN-EN 12620
PN-EN 13043
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0145