Kontakt

Wyszukiwarka produktów

Lp Zastosowanie Wyrób Producent / skład Zgodność z normą Certyfikat Zdjęcie
41. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 8-16 Księginki II PN-EN 12620
PN-EN 13043
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0145
42. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 11-16 Księginki II PN-EN 12620
PN-EN 13043
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0145
43. do betonu, do mieszanek bitumicznych Grys bazaltowy 16-22 Księginki II PN-EN 12620
PN-EN 13043
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0145
44. do mieszanek bitumicznych Kruszywo bazaltowe 0-5 Księginki II PN-EN 13043 Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0145
45. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo bazaltowe 0-16 Księginki II PN-EN 13043
PN-EN 13242
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0145
46. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo bazaltowe 0-31,5 Księginki II PN-EN 13043
PN-EN 13242
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0145
47. do stabilizacji Kruszywo bazaltowe 0-63 Księginki II PN-EN 13242 Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0145
48. do mieszanek bitumicznych Piasek bazaltowy 0-2 Księginki II PN-EN 13043 Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPD-038-5
49. do podsypki kolejowej Tłuczeń bazaltowy 31,5-50 Księginki II PN-EN 13450 Certyfikat PN-EN ISO 9001
CZ IK 24-2012
1454-CPR-0145
50. do mieszanek bitumicznych, do podsypki kolejowej Tłuczeń bazaltowy 31,5-63 Księginki II PN-EN 13043
PN-EN 13450
Certyfikat PN-EN ISO 9001
1454-CPR-0145
51. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do zapraw Piasek 0-2 Mietków PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13139
1454-CPR-0149
52. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do zapraw Piasek wysokokruszony 0-2 Mietków PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13139
1454-CPR-0149
53. do betonu, do mieszanek bitumicznych Żwir 2-8 Mietków PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0149
54. do betonu, do mieszanek bitumicznych Żwir 8-16 Mietków PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0149
55. do betonu, do mieszanek bitumicznych Żwir 16-32 Mietków PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0149
56. do mieszanek bitumicznych Grys dolomitowy 2-5 Sprzedaż kruszywa ze Słowacji i Czech Towar handlowy według deklaracji producenta Towar handlowy według deklaracji producenta
57. do mieszanek bitumicznych Grys dolomitowy 4-8 Sprzedaż kruszywa ze Słowacji i Czech Towar handlowy według deklaracji producenta Towar handlowy według deklaracji producenta
58. do mieszanek bitumicznych Grys dolomitowy 8-11 Sprzedaż kruszywa ze Słowacji i Czech Towar handlowy według deklaracji producenta Towar handlowy według deklaracji producenta
59. do mieszanek bitumicznych Grys dolomitowy 8-16 Sprzedaż kruszywa ze Słowacji i Czech Towar handlowy według deklaracji producenta Towar handlowy według deklaracji producenta
60. do mieszanek bitumicznych Grys dolomitowy 16-22 Sprzedaż kruszywa ze Słowacji i Czech Towar handlowy według deklaracji producenta Towar handlowy według deklaracji producenta