Kontakt

Wyszukiwarka produktów

Lp Zastosowanie Wyrób Producent / skład Zgodność z normą Certyfikat Zdjęcie
81. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Grys kwarcytowy 8-16 płukany Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
82. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Grys kwarcytowy 11-16 Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
83. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Grys kwarcytowy 16-22 Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
84. do robót hydrotechnicznych Kamień łamany kwarcytowy 10-60 kg Wiśniówka PN-EN 13383-1 1454-CPR-0152
85. do robót hydrotechnicznych Kamień łamany kwarcytowy 90-250 Wiśniówka PN-EN 13383-1 1454-CPR-0152
86. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo kwarcytowe 0-5 Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
87. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo kwarcytowe 0-5 (płukane) Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
88. do betonu, do mieszanek bitumicznych Kruszywo kwarcytowe 0-12 Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
1454-CPR-0152
89. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo kwarcytowe 0-16 Wiśniówka PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
90. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo kwarcytowe 0-31,5 Wiśniówka PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
91. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Kruszywo kwarcytowe 0-63 Wiśniówka PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
92. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Piasek kwarcytowy 0-2 Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
93. do betonu, do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji Piasek kwarcytowy płukany 0-2 Wiśniówka PN-EN 12620
PN-EN 13043
PN-EN 13242
1454-CPR-0152
94. do podsypki kolejowej Tłuczeń kwarcytowy 31,5-50 Wiśniówka PN-EN 13450 CZ IK 17-2012
1454-CPR-0152
95. do mieszanek bitumicznych, do stabilizacji, do podsypki kolejowej Tłuczeń kwarcytowy 31,5-63 Wiśniówka PN-EN 13043
PN-EN 13242
PN-EN 13450
CZ IK 18-2012
1454-CPR-0152